Hoppa till huvudinnehåll

Transatlantic Classroom-programmet för gymnasier


Vill du samarbeta med ett gymnasium i USA kring ett gemensamt valt tema och utveckla din skola? I programmet behandlar studerande och lärare temat tillsammans samt deltar i utbytesperioder i USA. Du kan även bjuda in en amerikansk lärare eller expert till Finland.

Med hjälp av Transatlantic Classroom-programmet utvecklas nödvändiga färdigheter i en värld med alltmer komplicerade inbördes beroendeförhållanden. Det gemensamma målet för Utbildningsstyrelsen och USA:s ambassad i Finland är att öka det transatlantiska samarbetet mellan skolor i de båda länderna. I synnerhet önskar man delaktiggöra unga.

Målsättningar för det transatlantiska samarbetet är att:
•    främja studerandes och lärares internationaliseringsfärdigheter och språkfärdigheter, 
•    främja internationell förståelse av komplicerade globala frågor inom samfunden genom ett valt tema, 
•    utveckla undervisningen och skolsamarbetet samt
•    öka den inbördes förståelsen mellan länderna och bidra med förstahandskunskap om USA och Finland.

Programmet erbjuder stöd i synnerhet för studentutbyte, men även för hela skolgemenskapen, det vill säga utbyte för lärare, rektorer och övrig personal. Samarbetet inom programmet kan utgöras av såväl mobilitet mellan länderna som virtuellt samarbete. Verksamheten ska ha en koppling till skolans och kommunens utvecklingsplaner. 

Ansökan och anvisningar

Ansök om stöd 25.10.2022 – 1.12.2022

Ansök om stöd 25.10.2022 – 1.12.2022

I programmets pilotfas är det totala anslaget 200 000 €. Ansök senast 1.12.2022.

Lisätietoa


Nina Eskola (etunimi.sukunimi(at)oph.fi, puh. 0295 338 582) Linda Salmijärvi (etunimi.sukunimi(at)oph.fi, puh. 0295 331 619)