Hoppa till huvudinnehåll

Transatlantic Classroom-programmet för gymnasier


Vill du samarbeta med ett gymnasium i USA kring ett gemensamt valt tema och utveckla din skola? I programmet behandlar studerande och lärare temat tillsammans samt deltar i utbytesperioder i USA. Du kan även bjuda in en amerikansk lärare eller expert till Finland.

Med hjälp av Transatlantic Classroom-programmet utvecklas nödvändiga färdigheter i en värld med alltmer komplicerade inbördes beroendeförhållanden. Det gemensamma målet för Utbildningsstyrelsen och USA:s ambassad i Finland är att öka det transatlantiska samarbetet mellan skolor i de båda länderna. I synnerhet önskar man delaktiggöra unga.

Målsättningar för det transatlantiska samarbetet är att:
•    främja studerandes och lärares internationaliseringsfärdigheter och språkfärdigheter, 
•    främja internationell förståelse av komplicerade globala frågor inom samfunden genom ett valt tema, 
•    utveckla undervisningen och skolsamarbetet samt
•    öka den inbördes förståelsen mellan länderna och bidra med förstahandskunskap om USA och Finland.