Hoppa till huvudinnehåll

Internationell kompetens och arbetslivet


Kan du utnyttja din internationella kompetens? Arbetsgivare, studerande med internationell erfarenhet, nyutexaminerad eller tjänsteman – läs om olika möjligheter att utnyttja internationell kompetens.

Obs! Den här sidan är under arbete och det finns länkar som tills vidare leder till finska sidor. Vi fyller på med svenskspråkigt material så fort som möjligt.

I vår globala värld är internationell kompetens viktig och att utnyttja den ger konkurrensfördelar åt såväl företag som anställda och nyutexaminerade. Det finska kunskapssystemet måste kunna utbilda och locka den nya tidens experter som har förmåga och entusiasm till internationell växelverkan världen över.

Det finns många olika sätt att stötta utvecklingen och utnyttjandet av den internationella kompetens som behövs i arbetslivet och samhället. Företag kan få fördelar av att rekrytera utlänningar som studerar eller nyligen har avlagt examen i Finland, och finländska anställda och studerande kan utnyttja kompetens som de förvärvat utomlands till att få arbete. Ibland kan dock den internationella kompetensen vara dold till och med för personen själv. Läs om olika möjligheter att utnyttja internationell kompetens.