Hoppa till huvudinnehåll

Yrkeshögskolor och universitet


Det finländska högskolesystemet består av yrkeshögskolor och universitet. Vetenskaplig forskning och en högre undervisning som utgår från den är specifikt för universiteten. Yrkeshögskolorna inriktar sig på arbetslivet och grundar sin verksamhet enligt arbetslivets krav på hög yrkeskunskap.

Ansökan till yrkeshögskolor och universitet görs med en och samma ansökningsblankett i gemensam ansökan till högskolor. Den gemensamma ansökan genomförs i Studieinfo-tjänsten, där också informationen om utbildningarna finns.

Utgångspunkten är att all utbildning som leder till en examen ingår i gemensam ansökan till högskolor. Högskolorna kan dessutom ordna separata ansökningar till en del av sina utbildningar (t.ex. utbildningar som är riktade till särskilda målgrupper). Gemensam ansökan arrangeras två gånger om året, på våren och på hösten.

Utbildningsstyrelsen stöder högskolornas internationella samarbete genom olika finansieringsprogram. Centralt för många program är nätverkssamarbete. En del program är internationella, en del nationellt finansierade.

Utbildningsstyrelsen arbetar för att finländska högskolor ska bli mer kända i världen.

Utbildningsstyrelsen deltar i det nationella samarbetet för att locka internationella talanger till Finland.