152 innehåll

Den svenskspråkiga grundläggande utbildningen i Finland

Rapporter och utredningar

Den svenskspråkiga grundläggande utbildningen i Finland
Välbefinnande Lärare och pedagogisk personal Bedömning av kunnande Statistik Grundläggande utbildning Det andra inhemska språket, svenska (ruotsi)
Anvisning för uppgifter som ska antecknas i betyg och bilagor till dem i yrkesutbildningen

Föreskrifter och anvisningar

Anvisning för uppgifter som ska antecknas i betyg och bilagor till dem i yrkesutbildningen
Bedömning och betyg Yrkesutbildning
Uppgifter som ska antecknas i betyg och bilagor i yrkesutbildning

Föreskrifter och anvisningar

Uppgifter som ska antecknas i betyg och bilagor i yrkesutbildning
Bedömning och betyg Yrkesutbildning
Uppgifter som ska antecknas i betyg och bilagor i yrkesutbildning

Föreskrifter och anvisningar

Uppgifter som ska antecknas i betyg och bilagor i yrkesutbildning
Bedömning och betyg Yrkesutbildning
Yrkesutbildning - anvisningar för identifiering och erkännande av kunnande

Föreskrifter och anvisningar

Yrkesutbildning - anvisningar för identifiering och erkännande av kunnande
Bedömning av kunnande Yrkesutbildning
Antimobbningsarbete i skolor och läroanstalter

Guider och handböcker

Antimobbningsarbete i skolor och läroanstalter
Välbefinnande Ledning och förvaltning Samarbete mellan hem och skola Lärare och pedagogisk personal Elev- och studerandevård Säkerhet och trygghet Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning
Handbok för att förebygga och ingripa i sexuella trakasserier i skolor och läroanstalter

Guider och handböcker

Handbok för att förebygga och ingripa i sexuella trakasserier i skolor och läroanstalter
Välbefinnande Samarbete mellan hem och skola Lärare och pedagogisk personal Elev- och studerandevård Säkerhet och trygghet Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning
Utbildningsstyrelsens anvisning för uppgifter som ska antecknas i betyg och bilagor till dem

Föreskrifter och anvisningar

Utbildningsstyrelsens anvisning för uppgifter som ska antecknas i betyg och bilagor till dem
Bedömning och betyg Yrkesutbildning
Visar 1-9/152