152 innehåll

Zooma in på biologi 7–9

Material för läraren

Zooma in på biologi 7–9
Särskilt stöd Utbildning för invandrare Grundläggande utbildning Biologi
Zooma in på samhällslära 7–9

Material för läraren

Zooma in på samhällslära 7–9
Särskilt stöd Utbildning för invandrare Grundläggande utbildning Samhällslära
Lärarna och rektorerna i Finland 2019: Lärarbehovet nu och i framtiden

Rapporter och utredningar

Lärarna och rektorerna i Finland 2019: Lärarbehovet nu och i framtiden
Personalutbildning Ledning och förvaltning Kvalitet och utveckling Undervisning och handledning
Jämställdhetsarbete är en kunskapsfråga

Guider och handböcker

Jämställdhetsarbete är en kunskapsfråga
Jämlikhet och delaktighet
Handbok för att förebygga och ingripa i sexuella trakasserier i skolor och läroanstalter

Guider och handböcker

Handbok för att förebygga och ingripa i sexuella trakasserier i skolor och läroanstalter
Välbefinnande Samarbete mellan hem och skola Lärare och pedagogisk personal Elev- och studerandevård Säkerhet och trygghet Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning
Att bygga resiliens – stöd för demokratifostran

Guider och handböcker

Att bygga resiliens – stöd för demokratifostran
Välbefinnande Säkerhet och trygghet Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning
Lärarna och rektorerna i Finland 2019

Rapporter och utredningar

Lärarna och rektorerna i Finland 2019
Personalutbildning Ledning och förvaltning Kvalitet och utveckling Undervisning och handledning Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Fritt bildningsarbete
Lärarna och rektorerna i Finland 2016

Rapporter och utredningar

Lärarna och rektorerna i Finland 2016
Personalutbildning Ledning och förvaltning Kvalitet och utveckling Undervisning och handledning
Förebyggande av våldsbejakande radikalisering i skolor och läroanstalter

Broschyrer

Förebyggande av våldsbejakande radikalisering i skolor och läroanstalter
Välbefinnande Kulturell mångfald Säkerhet och trygghet Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning
Visar 1-9/152