Hoppa till huvudinnehåll

Erkännande av examina avlagda utomlands

Om du har avlagt en examen utomlands kan du behöva ett beslut om erkännande av examen för att kunna arbeta eller studera i Finland.

I de flesta fall är det arbetsgivaren, läroanstalten eller högskolan som bedömer vilken behörighet och hurdant kunnande din utländska examen motsvarar i Finland.

Du behöver ett beslut om erkännande av examen som utfärdats av Utbildningsstyrelsen eller en annan myndighet för att kunna arbeta inom ett yrke eller med en uppgift som kräver en högskolexamen på en särskild nivå. 

E-post: recognition(at)oph.fi

Att arbeta i Finland

Reglerade yrken i Finland

Reglerade yrken i Finland

En förteckning över reglerade yrken och behöriga myndigheten i Finland

Jämställande av nivån på en högskoleexamen

Jämställande av nivån på en högskoleexamen

I Finland finns det uppgifter där behörighetsvillkor enligt lagen är högskoleexamen. Om du söker en sådan tjänst eller uppgift behöver du ett beslut om jämställande av högskoleexamen med högskoleexamen som avläggs i Finland.

Utlåtanden om yrkesexamina som avlagts utomlands

Utlåtanden om yrkesexamina som avlagts utomlands

Om du har avlagt en yrkesexamen i utlandet kan du ansöka om Utbildningsstyrelsens utlåtande om examen. Du kan använda utlåtandet som stöd när du söker arbete.

Att studera i Finland

Studieinfo

Studieinfo

www.studieinfo.fi

Om du har en utländsk examen och du vill fortsätta dina studier i Finland kan du söka en studieplats vid en finländsk högskola eller läroanstalt. Högskolan eller läroanstalten beslutar om beviljande av studierätt och i vilken mån dina tidigare studier räknas till godo för en finländsk examen. Mer information om möjligheterna att studera i Finland hittar du på Studieinfo.fi.