Hoppa till huvudinnehåll

Erasmus+ för motions- och idrottsområdet – Sport


Erasmus+-programmets del för motion och idrott sporrar idrotts- och motionsorganisationer till europeiskt samarbete.

Erasmus+ Sport finansierar projekt för att förstärka den europeiska motions- och idrottspolitiken på gräsrotsnivå. Med ett projekt kan ni främja utveckling av volontärverksamhet, ökad hälsomotion, delaktighet samt spridning av goda erfarenheter och metoder. Bekanta dig med de mögligheter som Erasmus+ Sport erbjuder!