Hoppa till huvudinnehåll

Erasmus+ för motions- och idrottsområdet – Sport


Erasmus+-programmets del för motion och idrott sporrar idrotts- och motionsorganisationer till europeiskt samarbete.

Erasmus+ Sport finansierar projekt för att förstärka den europeiska motions- och idrottspolitiken på gräsrotsnivå. Med ett projekt kan ni främja utveckling av volontärverksamhet, ökad hälsomotion, delaktighet samt spridning av goda erfarenheter och metoder. Bekanta dig med de mögligheter som Erasmus+ Sport erbjuder!

Läs mer om Erasmus+ Sport

alt-text (optional, uses title if not set)

Vad är Erasmus+ Sport?

Erasmus+-programmets del för motion och idrott sporrar idrotts- och motionsorganisationer till europeiskt samarbete. Läs mer om möjligheterna!

alt-text (optional, uses title if not set)

#BeActive - Europeiska idrottsveckan

Europeiska idrottsveckan (European Week of Sport, EWoS) är Europakommissionens initiativ för att främja motion och idrott i hela Europa. Veckan går av stapeln 23–30 september 2019 runt om i Europa.

Vad finansieras?

alt-text (optional, uses title if not set)

Erasmus+ Sport samarbetspartnerskap

Med hjälp av Erasmus+ Sport-projekt kan du nätverka, öka organisationens kunskaper, utveckla och sprida god praxis samt skapa nya metoder och verksamhetssätt för motions- och idrottssektorn. Läs mer om möjligheterna!

alt-text (optional, uses title if not set)

Europeiska motions- och idrottsevenemang

Med bidrag från Erasmus+ Sport kan du göra något extra av ert motions- eller idrottsevenemang.

alt-text (optional, uses title if not set)

Lyckas med ansökan inom Erasmus+ Sport

Läs tipsen och råden – med hjälp av dem lyckas du med ansökningsprocessen inom Erasmus+ Sport.