Hoppa till huvudinnehåll

Språk- och translatorexamina


När du behöver ett officiellt intyg över språkexamen till exempel då du söker en arbets- eller studieplats, kan du avlägga en allmän språkexamen (YKI) eller språkexamen för statsförvaltningen. I examenssystemet för auktoriserade translatorer kan du skaffa rätten att vara verksam som auktoriserad translator och arbeta som självständig yrkesutövare.

I allmänna språkexamina kan du visa ditt kunnande i nio olika språk. I språkexamen för statsförvaltningen kan du visa ditt kunnande i det andra inhemska språket (finska eller svenska). Med hjälp av examenssystemet för auktoriserade translatorer visar du din språk- och översättningsförmåga i det språkpar som du valt och där det andra språket alltid ska vara finska, språk eller ett samiskt språk.

Examina

Allmänna språkexamina

Allmänna språkexamina

Allmänna språkexamina är språkfärdighetsexamina för vuxna. Examina mäter språkkunskaper i olika praktiska situationer.

Examen för auktoriserad translator

Examen för auktoriserad translator

Examensnämnden för auktoriserade translatorer beviljar på ansökan rätten att vara verksam som auktoriserad translator. Kunnande kan visas genom examen för auktoriserad translator.

Språkexamina för statsförvaltningen

Språkexamina för statsförvaltningen

Personal inom den offentliga förvaltningen kan visa sitt behärskande av det andra inhemska språket med språkexamen för statsförvaltningen.