Hoppa till huvudinnehåll

Fortbildningstjänster


Utveckling av kunnande innebär att man ökar och fördjupar sin yrkeskompetens under hela yrkeskarriären. Vi erbjuder högklassiga evenemang och utbildning som är riktade till yrkesmänniskor inom pedagogik- och undervisningsområdet. Hos oss kan du också avlägga examen i undervisningsförvaltning och språkexamina samt examen för auktoriserad translator.

Vi erbjuder yrkesmänniskor inom pedagogik och undervisning högklassiga och mångsidiga evenemang samt kortvarig utbildning om aktuella teman i olika områden. Utbildningar och evenemang utvecklar kunnandet och erbjuder stöd för det dagliga arbetet. Dessa anordnas för alla utbildningsstadier, såväl för en inhemsk som för en internationell publik.

Vi ordnar kortvariga avgiftsbelagda beställda utbildningar som i fråga om innehåll och struktur planeras enligt kundens önskemål. Utbildningarna varar från några timmar till flera dagar och ordnas i regel i kundens lokaler eller som distansutbildning. Vi genomför beställda utbildningar också som utbildningar som ordnas under lärararbetsdagar (s.k. veso-utbildning).

Vi ansvarar för det allmänna språkexamenssystemet för vuxna samt för statsförvaltningens språkexamina som är avsedda för att påvisa språkkunskaper i det andra inhemska språket. Vi ordnar examen i undervisningsförvaltning och ansvarar för systemet och examen för auktoriserad translator.
 

Utbildningar och evenemang

Evenemang och utbildningar

Evenemang och utbildningar

Bekanta dig med evenemang och utbildningar som är riktade till yrkesmänniskor inom pedagogik och undervisning.

Beställda utbildningar

Beställda utbildningar

Behöver du och dina kollegor en kortvarig utbildning? Läs mer om våra beställda utbildningar.

Examina

Examen i undervisningsförvaltning och förberedande utbildning

Examen i undervisningsförvaltning och förberedande utbildning

Examen i undervisningsförvaltning är avsedd för dem som arbetar inom utbildningsförvaltningen och för dem som har för avsikt att söka sig till ledarskaps- och förvaltningsuppgifter inom utbildningsförvaltningen. Om du är intresserad kan du delta i en kurs som förbereder för examen i undervisningsförvaltning.

Allmänna språkexamina

Allmänna språkexamina

Allmänna språkexamina är språkfärdighetsexamina för vuxna. Examina mäter språkkunskaper i olika praktiska situationer.

Examen för auktoriserad translator

Examen för auktoriserad translator

Examensnämnden för auktoriserade translatorer beviljar på ansökan rätten att vara verksam som auktoriserad translator. Kunnande kan visas genom examen för auktoriserad translator.

Språkexamina för statsförvaltningen

Språkexamina för statsförvaltningen

Personal inom den offentliga förvaltningen kan visa sitt behärskande av det andra inhemska språket med språkexamen för statsförvaltningen.

Kontaktuppgifter


Om du har frågor kan du kontakta oss på adressen koulutuspalvelut@oph.fi