Hoppa till huvudinnehåll

Fortbildningstjänster


Utveckling av kunnande innebär att man ökar och fördjupar sin yrkeskompetens under hela yrkeskarriären. Vi erbjuder högklassiga evenemang och utbildning som är riktade till yrkesmänniskor inom pedagogik- och undervisningsområdet. Hos oss kan du också avlägga examen i undervisningsförvaltning och språkexamina samt examen för auktoriserad translator.

Vi erbjuder yrkesmänniskor inom pedagogik och undervisning högklassiga och mångsidiga evenemang samt kortvarig utbildning om aktuella teman i olika områden. Utbildningar och evenemang utvecklar kunnandet och erbjuder stöd för det dagliga arbetet. Dessa anordnas för alla utbildningsstadier, såväl för en inhemsk som för en internationell publik.

Vi ordnar kortvariga avgiftsbelagda beställda utbildningar som i fråga om innehåll och struktur planeras enligt kundens önskemål. Utbildningarna varar från några timmar till flera dagar och ordnas i regel i kundens lokaler eller som distansutbildning. Vi genomför beställda utbildningar också som utbildningar som ordnas under lärararbetsdagar (s.k. veso-utbildning).

Vi ansvarar för det allmänna språkexamenssystemet för vuxna samt för statsförvaltningens språkexamina som är avsedda för att påvisa språkkunskaper i det andra inhemska språket. Vi ordnar examen i undervisningsförvaltning och ansvarar för systemet och examen för auktoriserad translator.