Hoppa till huvudinnehåll

Tjänster


Tillsammans med våra kunder och samarbetspartner utvecklar vi utbildningen, småbarnspedagogiken och det kontinuerliga lärandet samt främjar internationalisering. Läs mer om våra tjänster nedan!
alt-text (optional, uses title if not set)

Vanliga frågor

Sidan vanliga frågor baserar sig på frågor som ställts till Utbildningsstyrelsen och svaren på dem.

alt-text (optional, uses title if not set)

Ärendehanteringstjänster

För personkunder: erkännande av examina, registret över rättstolkar, auktoriserade translatorer

alt-text (optional, uses title if not set)

Fortbildningstjänster

För lärare, rektorer, anordnare av utbildning och undervisning samt personkunder. UBS fortbildning och konsultation, examen i undervisningsförvaltning, språkexamina.

alt-text (optional, uses title if not set)

Finansieringstjänster

För anordnare av utbildning, föreningar och andra sammanslutningar: statsunderstöd, statsandelar, stöd för internationalisering

alt-text (optional, uses title if not set)

Informationstjänster

För anordnare av småbarnspedagogik, utbildning och undervisning: information om bedömning och uppföljning, prognostisering, informationstjänster för utbildning, internationell utbildningsinformation

alt-text (optional, uses title if not set)

Erkännande av examina

Erkännande av examina avser ett beslut om den behörighet en examen som har avlagts i ett annat land ger då man söker en arbetsplats eller en studieplats. Beslut om erkännande av examina fattas i Finland av olika organisationer beroende på ändamålet.

alt-text (optional, uses title if not set)

Livslång handledning i Finland

För studiehandledare och övriga som arbetar med handledning: information om livslång handledning och tillhörande tjänster samt hur handledningsarbetet kan utvecklas

alt-text (optional, uses title if not set)

Informationsresurser och register

Anordnare av småbarnspedagogik, utbildning och undervisning, företag och samfund, personkunder: beskrivningar av informationsresurser, öppna gränssnitt, digitala tjänster

Konsulteringstjänster

Vi erbjuder fostrings- och utbildningsaktörer olika konsulterings-, bedömnings- och utredningstjänster. Tjänsterna planeras enligt kundens önskemål och prissätts beställningsspecifikt.