Hoppa till huvudinnehåll

Tjänster


Tillsammans med våra kunder och samarbetspartner utvecklar vi utbildningen, småbarnspedagogiken och det kontinuerliga lärandet samt främjar internationalisering. Läs mer om våra tjänster nedan!
Stöd för implementeringen

Stöd för implementeringen

Stöd för implementeringen av grunder för småbarnspedagogik och utbildning samt författningar, föreskrifter och anvisningar som berör utbildningsväsendet.

Internationaliseringstjänster för organisationer

Internationaliseringstjänster för organisationer

Tjänster och bidrag för internationalisering som riktar sig till organisationer och ungdomsgrupper. Europeiska unionens program, de nordiska Nordplus-programmen och tjänster inom utbildningsexport.

Finansiering och understöd

Finansiering och understöd

Statsunderstöd och finansiering för internationalisering. Datainsamlingar, informationstjänster och rådgivning som berör statsandelssystemet inom undervisnings- och kultursektorn.

Statsandelar

Statsandelar

Datainsamlingar, informationstjänster och rådgivning som berör statsandelssystemet för undervisnings- och kulturverksamhet.

Informationstjänster

Informationstjänster

Information och statistik om utbildning, kunnande och internationalisering samt framtida kompetens- och utbildningsbehov. Information om uppgifter som lämnas ut från register och informationsresurser.

Utbildningsstyrelsens fortbildningar, evenemang och examina

Utbildningsstyrelsens fortbildningar, evenemang och examina

Evenemang och fortbildningar som är avsedda för yrkesverksamma inom småbarnspedagogiken och utbildningsväsendet. Information om att avlägga examen i undervisningsförvaltning, allmän språkexamen, språkexamen för statsförvaltningen och examen för auktoriserad translator.

Erkännande av examina

Erkännande av examina

Beslut om erkännande av examina som avlagts utomlands. Information om examina som avlagts utomlands och om erkännande av examina och kunnande som riktar sig till medborgare och arbetsgivare och som kan användas som stöd för handledning. Stöd för erkännandet av finländska examina utomlands.

Läromedel och publikationer

Läromedel och publikationer

Läromedel för minoriteter och mindre målgrupper. Publikationer för yrkesverksamma och beslutsfattare inom utbildningssektorn. I näthandeln finns bland annat läroplans- och examensgrunder i tryckt format.

Service för media

Service för media

Information om Utbildningsstyrelsen som riktar sig till medierna. Kontaktuppgifter, aktuella nyheter och meddelanden samt övriga informationsmaterial.