Hoppa till huvudinnehåll

Småbarnspedagogik


Med småbarnspedagogik avses en systematisk och målinriktad helhet som består av fostran, undervisning och vård av barn och i vilken i synnerhet pedagogiken betonas. Målet med småbarnspedagogiken är att stöda barnets uppväxt, utveckling och lärande samt att främja barnets välbefinnande.

OBS! Sidan är under arbete och uppdateras med mer svenskspråkigt material. En del länkar kan leda till finskspråkiga sidor.

Småbarnspedagogik kan ordnas vid daghem, i familjedagvård eller som öppen småbarnspedagogisk verksamhet såsom till exempel klubb- och lekparksverksamhet. Alla barn under skolåldern har rätt till småbarnspedagogik. Vårdnadshavarna besluter om barnet ska delta i verksamheten.

 

 

Småbarnspedagogik

alt-text (optional, uses title if not set)

Vad är småbarnspedagogik?

Småbarnspedagogiken utgör grunden för vårt utbildningssystem. De första levnadsåren har konstaterats ha stor betydelse för barnets lärande och hela livet.

alt-text (optional, uses title if not set)

Grunderna för planen för småbarnspedagogik i ett nötskal

Utbildningsstyrelsen utarbetar och beslutar om grunderna för planen för småbarnspedagogik. Utgående från grunderna utarbetas de lokala planerna för småbarnspedagogik. På ett daghem eller i familjedagvård ska en individuell plan för småbarnspedagogik göras upp för varje barn.

alt-text (optional, uses title if not set)

Stöd för arbetet inom småbarnspedagogiken

Söker du idéer som stöd för ditt arbete? Vi har samlat olika instruktioner, videor och annat inspirerande material som du fritt kan använda och anpassa i ditt arbete. Välkommen att bekanta dig med materialet!

alt-text (optional, uses title if not set)

Revideringen av grunderna för planen för småbarnspedagogik

www.oph.fi

Information och material i anslutning till revideringen av grunderna för planen för småbarnspedagogik.

Läs mer

eGrunder

eperusteet.opintopolku.fi

I tjänsten eGrunder hittar du grunderna för planen för småbarnspedagogik i sin helhet. Du kan också bekanta dig med de lokala planerna för småbarnspedagogik.

Lag om småbarnspedagogik

www.finlex.fi

I lagen om småbarnspedagogik föreskrivs det om barns rätt till småbarnspedagogik, anordnande och tillhandahållande av småbarnspedagogik och en informationsresurs inom småbarnspedagogiken.

Grunderna för planen för småbarnspedagogik

De ikraftvarande grunderna för planen för småbarnspedagogik finns även i pdf-format. Du kan också bekanta dig med de tidigare grunderna.