Hoppa till huvudinnehåll

Småbarnspedagogik


Med småbarnspedagogik avses en systematisk och målinriktad helhet som består av fostran, undervisning och vård av barn och i vilken i synnerhet pedagogiken betonas. Målet med småbarnspedagogiken är att stöda barnets uppväxt, utveckling och lärande samt att främja barnets välbefinnande.

Småbarnspedagogik kan ordnas vid daghem, i familjedagvård eller som öppen småbarnspedagogisk verksamhet såsom till exempel klubb- och lekparksverksamhet. Alla barn under skolåldern har rätt till småbarnspedagogik. Vårdnadshavarna besluter om barnet ska delta i verksamheten.

Sidan uppdateras kontinuerligt med svenskspråkigt material.
En del länkar kan därför leda till finskspråkiga sidor.