Hoppa till huvudinnehåll

Småbarnspedagogik


Med småbarnspedagogik avses en systematisk och målinriktad helhet som består av fostran, undervisning och vård av barn och i vilken i synnerhet pedagogiken betonas. Målet med småbarnspedagogiken är att stöda barnets uppväxt, utveckling och lärande samt att främja barnets välbefinnande.

Småbarnspedagogik kan ordnas vid daghem, i familjedagvård eller som öppen småbarnspedagogisk verksamhet såsom till exempel klubb- och lekparksverksamhet. Alla barn under skolåldern har rätt till småbarnspedagogik. Vårdnadshavarna besluter om barnet ska delta i verksamheten.

Sidan uppdateras kontinuerligt med svenskspråkigt material.
En del länkar kan därför leda till finskspråkiga sidor.

 

Småbarnspedagogik

Vad är småbarnspedagogik?

Vad är småbarnspedagogik?

Småbarnspedagogiken utgör grunden för vårt utbildningssystem. De första levnadsåren har konstaterats ha stor betydelse för barnets lärande och hela livet.

Grunderna för planen för småbarnspedagogik i ett nötskal

Grunderna för planen för småbarnspedagogik i ett nötskal

Utbildningsstyrelsen utarbetar och beslutar om grunderna för planen för småbarnspedagogik. Utgående från grunderna utarbetas de lokala planerna för småbarnspedagogik. På ett daghem eller i familjedagvård ska en individuell plan för småbarnspedagogik göras upp för varje barn.

Stöd för arbetet inom småbarnspedagogiken

Stöd för arbetet inom småbarnspedagogiken

Söker du idéer som stöd för ditt arbete? Vi har samlat olika instruktioner, videor och annat inspirerande material som du fritt kan använda och anpassa i ditt arbete. Välkommen att bekanta dig med materialet!

Revideringen av grunderna för planen för småbarnspedagogik

Revideringen av grunderna för planen för småbarnspedagogik

www.oph.fi

Information och material i anslutning till revideringen av grunderna för planen för småbarnspedagogik.

Småbarnspedagogiken firas med en temavecka

Småbarnspedagogiken firas med en temavecka

www.oph.fi

Med evenemanget vill vi uppmuntra aktörer inom småbarnspedagogiken till ett kontinuerligt och systematiskt arbete samt att lyfta fram allt det goda som sker i småbarnspedagogiken.

Sektorsövergripande samarbete inom småbarnspedagogiken

Sektorsövergripande samarbete inom småbarnspedagogiken

www.oph.fi

Här hittar du information om sektorsövergripande samarbete inom småbarnspedagogiken och om servicehandledning i anslutning till småbarnspedagogiken. På sidan finns också material om småbarnspedagogiken som riktar sig till vårdnadshavare.

Läs mer

eGrunder

eperusteet.opintopolku.fi

I tjänsten eGrunder hittar du grunderna för planen för småbarnspedagogik i sin helhet. Du kan också bekanta dig med de lokala planerna för småbarnspedagogik.

Lag om småbarnspedagogik

www.finlex.fi

I lagen om småbarnspedagogik föreskrivs det om barns rätt till småbarnspedagogik, anordnande och tillhandahållande av småbarnspedagogik och en informationsresurs inom småbarnspedagogiken.

Grunderna för planen för småbarnspedagogik

De ikraftvarande grunderna för planen för småbarnspedagogik finns även i pdf-format. Du kan också bekanta dig med de tidigare grunderna.

Informationsresursen inom småbarnspedagogiken Varda

www.oph.fi

I Varda samlas uppgifter om barnen som deltar i småbarnspedagogik och om deras vårdnadshavare samt om verksamhetsställena och personalen. Uppgifterna kan användas för beslutsfattande och utvecklingsarbete på såväl kommunal som nationell nivå. Införandet av uppgifter i Varda föreskrivs i lagen om småbarnspedagogik.

Kontaktuppgifter


Om du har frågor kan du kontakta oss på adressen utbildning@oph.fi