503 träffar

Yrkesutbildning

Utbildningsstyrelsen
Yrkesutbildning

Statsandelar

Utbildningsstyrelsen
Informationsstyrning och statsandelar

Marko Aaltonen

Undervisningsråd
Utbildningsstyrelsen
Yrkesutbildning

Sara Abdullah

Utbildningskoordinator
Utbildningsstyrelsen
Utbildning och förlagsverksamhet

Aija Ahlfors

Ekonomisakkunnig
Utbildningsstyrelsen
Ekonomi- och upphandlingstjänster

Tomi Ahokas

Överingenjör
Utbildningsstyrelsen
Yrkesutbildning

Marja Ahti

Ekonomiinspektör
Utbildningsstyrelsen
Ekonomi- och upphandlingstjänster

Janne Airaksinen

Projektkoordinator
Utbildningsstyrelsen
Internationaliseringstjänster för allmänbildande utbildning och vuxenutbildning

Liisi Airas

Programsakkunnig
Utbildningsstyrelsen
Internationaliseringstjänster för allmänbildande utbildning och vuxenutbildning

Maija Airas

Undervisningsråd
Utbildningsstyrelsen
Internationellt högskolesamarbete
Visar 1-10/503

Priset på samtal till Utbildningsstyrelsens nummer är normal mobiltelefon- eller lokalnätsavgift. Telefonsamtalen till växeln spelas in för att garantera kvaliteten på kundservicen.