448 träffar

Statsandelar

Utbildningsstyrelsen

Aija Ahlfors

Ekonomisakkunnig
Utbildningsstyrelsen

Tomi Ahokas

Överingenjör
Utbildningsstyrelsen

Tuija Ahokas

Personalsakkunnig
Utbildningsstyrelsen

Marja Ahti

Ekonomiinspektör
Utbildningsstyrelsen

Leena Aikio-Einiö

Assistent
Utbildningsstyrelsen

Liisi Airas

Projektkoordinator
Utbildningsstyrelsen

Maija Airas

Undervisningsråd
Utbildningsstyrelsen

Anna-Laura Aittapelto

Ekonomiplanerare
Utbildningsstyrelsen
Visar 1-10/448

Priset på samtal till Utbildningsstyrelsens nummer är normal mobiltelefon- eller lokalnätsavgift. Telefonsamtalen till växeln spelas in för att garantera kvaliteten på kundservicen.