Hoppa till huvudinnehåll

Statsandelar


Finansieringen av undervisnings- och kulturverksamhet är en del av kommunens statsandelssystem. Förutom kommunerna omfattar finansieringssystemet också privata utbildningsanordnare och samkommuner. Statsbidragsmyndighet i förvaltningen av finansieringssystemet är undervisnings- och kulturministeriet. Utbildningsstyrelsens enhet för statsandelar svarar på uppdrag av undervisnings- och kulturministeriet för insamlingen av data för statsandelssystemet, informationstjänster och kundrådgivning.