Hoppa till huvudinnehåll

Kundupplevelsen och delaktighet

Våra viktigaste intressegrupper och kunder är barn, elever och studerande, sakkunniga inom utbildning och internationalisering, anordnare av småbarnspedagogik och utbildningsanordnare samt högskolorna, arbetslivet och hela samhället med dess beslutsfattare.

Vi utvecklar vår verksamhet och förbättrar våra tjänster tillsammans med våra kunder och partner och ser till att våra kunder smidigt kan uträtta ärenden och att de erbjuds sakkunnigtjänster av hög kvalitet. Vi samlar in, diskuterar och bearbetar information tillsammans med olika aktörer, bland annat inom nationella och internationella projekt och nätverk. Dessutom ordnar vi olika evenemang och samlar regelbundet in respons om våra tjänster.

Nedan kan du läsa mer om olika möjligheter att delta – kom alltså med och påverka!