Hoppa till huvudinnehåll

Kundupplevelsen och uträttandet av ärenden

Utbildningsstyrelsens viktigaste kunder är barn, elever och studerande, sakkunniga inom utbildning och internationalisering, anordnare av småbarnspedagogik och utbildningsanordnare samt högskolorna, arbetslivet och hela det omgivande samhället med dess beslutsfattare.

Vi förbättrar våra tjänster och utvecklar vår verksamhet tillsammans med våra kunder och partner. Vi samlar regelbundet in respons om våra tjänster, utvecklar vår verksamhet tillsammans med våra kunder och partner samt förbättrar kundupplevelsen och uträttandet av ärenden.

Utbildningsstyrelsens servicelöfte

Utbildningsstyrelsens servicelöfte

Vi utvecklar utbildningen, småbarnspedagogiken och det kontinuerliga lärandet och främjar internationalisering tillsammans med våra kunder och partner. Utbildningsstyrelsens tjänster stödjer våra kunder i frågor som gäller lärande och internationalisering.

Lägesbild om Utbildningsstyrelsens tjänster

Lägesbild om Utbildningsstyrelsens tjänster

Vi samlar regelbundet in data och respons om våra tjänster. Här får du mera information om lägesbilden.

Delta i utvecklingsarbetet

Delta i utvecklingsarbetet

Vi förbättrar våra tjänster och utvecklar vår verksamhet tillsammans med våra kunder och partner. Vi inkluderar omfattande våra kunder och partner i olika former av utvecklingsarbete

Utveckling av kundupplevelsen

Utveckling av kundupplevelsen

Till grund för utvecklingen av kundupplevelsen vid Utbildningsstyrelsen ligger fungerande interaktion med kunderna samt att snabbt identifiera och lösa problem relaterade till kundupplevelsen.