Hoppa till huvudinnehåll

Informationshantering


Vi producerar, samlar in och analyserar olika slags information om utbildning, kompetens och internationalisering. Vi överlämnar uppgifter från register och informationsresurser som vi administrerar till olika aktörer.
alt-text (optional, uses title if not set)

Praxis för överlämning av information och begäranden om uppgifter

Läs mer om den allmänna rätten till information samt om överlämning av Utbildningsstyrelsens dokument samt registeruppgifter i Koski, Varda och Antagningsregistret.

alt-text (optional, uses title if not set)

Informationsresurser och register

Utbildningsstyrelsen upprätthåller nationella register och informationsresurser som hör till utbildningsförvaltningens område och som innehåller personuppgifter som gäller småbarnspedagogik, antagning av studerande samt studieprestations- och examensuppgifter. På webbplatsen hittar du bland annat information om Koski- och Varda-informationsresursen, Antagningsregistret samt utnyttjande av dem.

alt-text (optional, uses title if not set)

Statistik

Utbildningsstyrelsen producerar, rapporterar om och analyserar statistik som gäller utbildning och internationalisering.

alt-text (optional, uses title if not set)

Utbildningsstyrelsens statistikpublikationer, rapporter och utredningar

Utbildningsstyrelsen producerar många slags publikationer utifrån den information som den samlar in. Sådana är bland annat Faktaa- och Faktaa Express-publikationerna samt olika slags rapporter.

alt-text (optional, uses title if not set)

Begrepp inom utbildningsförvaltningen

Bekanta dig med en termbank med centrala begrepp inom utbildningsförvaltningen. OKSA är en terminologi, vars begrepp är uppdelade enligt användningsområden i begrepp som gäller utbildning allmänt, det fria bildningsarbetet, den allmänbildande utbildningen, yrkesutbildningen och högskoleutbildningen.

alt-text (optional, uses title if not set)

Konsulteringstjänster

Vi erbjuder fostrings- och utbildningsaktörer olika konsulterings-, bedömnings- och utredningstjänster. Tjänsterna planeras enligt kundens önskemål och prissätts beställningsspecifikt.

alt-text (optional, uses title if not set)

Prognostisering

Utbildningsstyrelsen prognostiserar kunskaps- och utbildningsbehov tillsammans med sina intressentgrupper. Målet för prognostisering är att utreda hurdant kunnande arbetslivet behöver i framtiden. Dessutom utreds hur mycket och vilken slags utbildning som behövs. Prognostiseringsdata stöder utveckling av utbildning.

Engelskspråkigt material

alt-text (optional, uses title if not set)

Engelskspråkigt material för dig (på finska)

Ska du åka på en arbetsresa utomlands eller får du utländska kollegor på besök? Utbildningsstyrelsen har tagit fram engelskspråkiga broschyrer om det finländska skolsystemet och presentationsmaterial om olika utbildningsstadier som du kan hämta avgiftsfritt via nätet.

alt-text (optional, uses title if not set)

Utbildningsstyrelsens engelskspråkiga webbtjänst

edu.fi

På vår engelskspråkiga webbplats hittar du information och tjänster om Utbildningsstyrelsens verksamhetsområde på engelska.