Hoppa till huvudinnehåll

Utvecklingsprojekt inom yrkesutbildningen


Utbildningsstyrelsen stöder utvecklingen av yrkesutbildningen. Ett verktyg för detta är de understöd som riktas till utvecklingsarbetet via olika finansieringskällor. Till utvecklingen av yrkesutbildningen beviljas årligen understöd för flera olika teman.

Utvecklingen av yrkesutbildningen stöds med statsunderstöd och annan finansiering så som projekt som finansierats genom Europeiska socialfonden (ESF). Det främsta målet med Utbildningsstyrelsen statsunderstödsverksamhet är att stöda utvecklings-, försöks- och startprojekt. I projekten skapar man modeller, metoder och rutiner som är möjliga att sprida vidare samt strävar efter funktionella och strukturella förändringar och förbättringar.

Genom statsunderstödsprojekten inom yrkesutbildningen stöder man samordningen av utbildningsanordnarnas behov och de nationella målen. Under den senaste tiden har man genom statsunderstöd inom yrkesutbildingen understött genomförandet av yrkesutbildningen. I verksamheten stöder man framförallt breda och sammanförande projekt som genomförs i form av nätverk.