Hoppa till huvudinnehåll

Lägesöversikt över den svenskspråkiga utbildningen

Lägesöversikten över den svenskspråkiga utbildningen i Finland baserar sig på aktuella rapporter, utredningar och statistik.

Syftet är att beskriva utbildningen på svenska utgående från ett antal centrala delområden och lyfta fram de särdrag som finns när det gäller den svenskspråkiga utbildningen. Målsättningen är att, med aktuella utvecklingstrender som stöd, ge en bild av situationen i nuläget och stödja den fortsatta utvecklingen av utbildningen.

Vipunen - utbildningsförvaltningens statistiktjänst