Hoppa till huvudinnehåll

Lägesöversikt över den svenskspråkiga utbildningen

Lägesöversikten över den svenskspråkiga utbildningen i Finland baserar sig på aktuella rapporter, utredningar och statistik.

Syftet är att beskriva utbildningen på svenska utgående från ett antal centrala delområden och lyfta fram de särdrag som finns när det gäller den svenskspråkiga utbildningen. Målsättningen är att, med aktuella utvecklingstrender som stöd, ge en bild av situationen i nuläget och stödja den fortsatta utvecklingen av utbildningen.

Vipunen - utbildningsförvaltningens statistiktjänst

Lägesöversikt enligt tema

Tilläggsinformation

Tjänsten Datainsamlingar.fi

www.oph.fi

Tjänsten Datainsamlingar.fi fungerar som ett verktyg för att samordna olika datainsamlingar och för att utnyttja den information som datainsamlingarna ger.

Lägesöversikt över coronatiden och datainsamlingar

www.oph.fi

Sidan uppdateras med information om datainsamlingar eller material som vi känner till att har gjorts kring utbildning och internationalisering under coronaepidemin.