Utbildningsstyrelsen är en lärande organisation som baserar verkamheten på en vision, mission och tillvägagångssätt som vi utarbetat tillsammans med vår personal.