Hoppa till huvudinnehåll

Utbildning som handleder för examensutbildning

Utbildning som handleder för examensutbildning (Hux) infördes 1.8.2022. I Hux-utbildningen kombineras de tidigare utbildningarna i övergångsskedet, det vill säga påbyggnadsundervisning i den grundläggande utbildningen, utbildning som förbereder för gymnasieutbildning och utbildning som handleder för yrkesutbildning.

Har du frågor om Hux-utbildningen? Kontakta oss på adressen hux [at] oph.fi.

Vad är utbildning som handleder för examensutbildning (Hux)?

Vad är utbildning som handleder för examensutbildning (Hux)?

Hux-utbildningen är avsedd för personer som inte har en utbildning på andra stadiet och som av olika orsaker har behov av handledande utbildning.

Handledningen som en del av Hux-utbildningen

Handledningen som en del av Hux-utbildningen

Den studerande har rätt att få personlig och annan handledning som hen behöver för att avlägga Hux-utbildningen.

Språklig medvetenhet i Hux-utbildningen

Språklig medvetenhet i Hux-utbildningen

Språklig medvetenhet hos lärarna och språkmedvetna arbetssätt i undervisningen gynnar varje studerande.

Att höja den grundläggande utbildningens vitsord genom en särskild examen

Att höja den grundläggande utbildningens vitsord genom en särskild examen

Den studerande kan som en del av Hux-utbildningen höja sina vitsord från den grundläggande utbildningen.