Hoppa till huvudinnehåll

Utbildning som handleder för examensutbildning

Utbildning som handleder för examensutbildning (Hux) inleds från och med 1.8.2022. I Hux-utbildningen kombineras de tidigare utbildningarna i övergångsskedet, det vill säga påbyggnadsundervisning i den grundläggande utbildningen, utbildning som förbereder för gymnasieutbildning och utbildning som handleder för yrkesutbildning.

alt-text (optional, uses title if not set)

Vad är utbildning som handleder för examensutbildning (Hux)?

Hux-utbildningen är avsedd för personer som inte har en utbildning på andra stadiet och som av olika orsaker har behov av handledande utbildning.

alt-text (optional, uses title if not set)

Handledningen som en del av Hux-utbildningen

Den studerande har rätt att få personlig och annan handledning som hen behöver för att avlägga Hux-utbildningen.

alt-text (optional, uses title if not set)

Språklig medvetenhet i Hux-utbildningen

Språklig medvetenhet hos lärarna och språkmedvetna arbetssätt i undervisningen gynnar varje studerande.

alt-text (optional, uses title if not set)

Att höja den grundläggande utbildningens vitsord genom en särskild examen

Den studerande kan som en del av Hux-utbildningen höja sina vitsord från den grundläggande utbildningen.