Hoppa till huvudinnehåll

Erasmus+ för ungdomssektorn


Erasmus+ för ungdomssektorn utvecklar samarbetet inom ungdomssektorn och ungdomsarbetets kvalitet samt stöder förnyelsen av ungdomspolitiken. Det främjar också internationell mobilitet bland unga och ungdomsarbetare.

Erasmus+ för ungdomssektorn erbjuder möjligheter för all världens ungdomar, ungdomsarbetare och organisationer inom ungdomsarbete.

På dessa sidor hittar du information om genomförande av projekt samt om de möjligheter som programmen erbjuder

 • Bekanta dig med Erasmus+ för ungdomssektorn
 • Bekanta dig med finansiering som kan sökas
 • Sök finansiering
 • Ansökningar om genomförande och administration av projekt
 • Evenemang
 • Aktuellt
 • Information om programperioden 2014–2020
 • Bekanta dig med EU-program inom ungdomssektorn
 • Kontakta ungdomsteam.

Ansökningstider år 2023

 • 23.2.2023 klo. 13 finsk tid
  • Verksamhet för vilken understöd kan sökas: ungdomsutbyte, mobilitetsprojekt för ungdomsarbetare, ungdomsverksamhet, DiscoverEU-inkluderingsinsats och årligt understöd för ackrediterade organisationer
 • 22.3.2023 kl. 13 finsk tid
  • Verksamhet för vilken understöd kan sökas: småskaligt samarbetspartnerskap och samarbetspartnerskap
 • 4.5.2023 kl. 13 finsk tid
  • Verksamhet för vilken understöd kan sökas: ungdomsutbyte, mobilitetsprojekt för ungdomsarbetare och ungdomsarbete
 • 4.10.2023 kl. 13 finsk tid
  • Verksamhet för vilken understöd kan sökas: ungdomsutbyte, mobilitetsprojekt för ungdomsarbetare, ungdomsverksamhet, DiscoverEU-inkluderingsinsats, småskaliga samarbetspartnerskap och eventuellt samarbetspartnerskap
 • 19.10.2023 kl. 13 finsk tid
  • Verksamhet för vilken understöd kan sökas: ackreditering inom ungdomssektorn.
Ryhmäselfie nuorista.

Läs mer om Erasmus+ för ungdomssektorn

Länder som deltar i programmet

Lista över länder som kan delta i Erasmus+-programmet

Finansierade projekt 2021–2027

Information om godkända ansökningar och finansierade projekt

Projektdatabas

erasmus-plus.ec.europa.eu

Den EU-omfattande projektdatabasen ger dig tillgång till projekten

Läs mer

Ungdomsutbyte (KA152-YOU)

Ungdomsutbyte (KA152-YOU)

Ett ungdomsutbyte är en internationell träff för grupper av ungdomar, som ungdomarna själva planerar med stöd av handledare

Mobilitetsprojekt för ungdomsarbetare (KA153-YOU)

Mobilitetsprojekt för ungdomsarbetare (KA153-YOU)

Ett mobilitetsprojekt för ungdomsarbetare syftar till att personer som arbetar med ungdomar ska utvecklas och nätverka internationellt

Ungdomsverksamhet (KA154-YOU)

Ungdomsverksamhet (KA154-YOU)

Genom ungdomsverksamheten uppmuntrar man till att testa nya sätt att öka delaktigheten samt ungdomarnas möjligheter att göra sina röster hörda och påverka

Ackreditering (KA150-YOU, KA151-YOU)

Ackreditering (KA150-YOU, KA151-YOU)

Genom att skaffa ackreditering för Erasmus+ inom ungdomssektorn kan din organisation få årlig finansiering för mobilitetsprojekt genom ett lättare ansökningsförfarande.

DiscoverEU-inkluderingsinsats (KA155-YOU)

DiscoverEU-inkluderingsinsats (KA155-YOU)

www.oph.fi

DiscoverEU-inkluderingsinsatsen erbjuder 18-åriga unga som behöver extra stöd möjligheten att resa med tåg i Europa.

Samarbetsprojekt (KA210-YOU, KA220-YOU)

Samarbetsprojekt (KA210-YOU, KA220-YOU)

Samarbetsprojekt utvecklar ungdomssektorn och skapar möjligheter för sektorn att möta aktuella utmaningar

Är ni intresserade av att utveckla ungdomspolitiken?

Är ni intresserade av att utveckla ungdomspolitiken?

Europeiska kommissionen beviljar understöd från genomförandeorganet EACEA för utveckling av ungdomspolitiken och samarbete

Anvisningar till sökande

Ansökningstider och -rådgivning

Information om öppna ansökningar och rådgivningstillfällen

Information till sökande

Allmän information om ansökan och bedömning av ansökningar

Så här ansöker du om Erasmus+-finansiering från Utbildningsstyrelsen

Anvisningar för hur man registrerar sig som sökande och ansöker om understöd

Kontakta oss

Våra kontaktuppgifter finns här

Anvisningar för hur man genomför och administrerar ett projekt

Anvisningar för den som administrerar ett understött projekt

Anvisningar för den som administrerar ett understött projekt

Anvisningar och länkar för administration av projekt

Logotyper och kommunikationsanvisningar för Erasmus+-projekt

Logotyper och kommunikationsanvisningar för Erasmus+-projekt

Programmets officiella logotyper och anvisningar för framgångsrik projektkommunikation

Youthpass underlättar identifieringen av lärande

Youthpass underlättar identifieringen av lärande

Youthpass är ett webbverktyg som hjälper till att identifiera lärande inom projekt

Rysslands attack mot Ukraina

Rysslands attack mot Ukraina

Anvisningar för de följder som kriget i Ukraina har för EU-projekt

Corona-anvisningar för pågående projekt

Corona-anvisningar för pågående projekt

Corona-anvisningar som berör Erasmus+-programmet och Europeiska solidaritetskåren

Brexit

Brexit

Hur Storbritanniens utträde ur EU kommer att påverka Erasmus+-projekter

Information om programperioden 2014–2020

Finansierade projekt 2014–2020

Information om godkända ansökningar och finansierade projekt

Anvisningar för den som administrerar ett understött projekt

Anvisningar och länkar för administration av projekt

Administration av strategiska partnerskapsprojekt (KA2)

Anvisningar för administration av strategiska partnerskapsprojekt som finansierats 2014–2020

Statistik om projekt som finansierats åren 2014–2020

nuorisotilastot.fi

På webbplatsen Nuorisotilastot kan du söka efter statistik om projekt som finansierats inom EU:s ungdomsprogram

EU-program för ungdomssektorn

På den gemensamma sidan för Erasmus+ för ungdomssektorn och Europeiska solidaritetskårens program hittar du möjligheter för unga och för personer och organisationer som arbetar med unga. Dessutom finns det information om projektens effekter och verktyg för att genomföra projekt på ett högklassigt sätt.

På webbplatsen finns dessutom information om projektens effekter och verktyg för ett högklassigt genomförande av projekt.

Kontakta ungdomsteamet!


Ställ frågor och diskutera med oss!

Våra kontaktuppgifter