Hoppa till huvudinnehåll

Erasmus+ för ungdomssektorn


Erasmus+ för ungdomssektorn utvecklar samarbetet inom ungdomssektorn och ungdomsarbetets kvalitet samt stöder förnyelsen av ungdomspolitiken. Det främjar också internationell mobilitet bland unga och ungdomsarbetare.

Erasmus+ för ungdomssektorn erbjuder möjligheter för all världens ungdomar, ungdomsarbetare och organisationer inom ungdomsarbete.

På dessa sidor hittar du information om genomförande av projekt samt om de möjligheter som programmen erbjuder

 • Bekanta dig med Erasmus+ för ungdomssektorn
 • Bekanta dig med finansiering som kan sökas
 • Sök finansiering
 • Ansökningar om genomförande och administration av projekt
 • Evenemang
 • Aktuellt
 • Information om programperioden 2014–2020
 • Bekanta dig med EU-program inom ungdomssektorn
 • Kontakta ungdomsteam.

Ansökningstider år 2024

 • 2.2.2024 klo. 13 finsk tid
  • Verksamhet för vilken understöd kan sökas: ungdomsutbyte, mobilitetsprojekt för ungdomsarbetare, ungdomsverksamhet, DiscoverEU-inkluderingsinsats och årligt understöd för ackrediterade organisationer
 • 5.3.2024 kl. 13 finsk tid
  • Verksamhet för vilken understöd kan sökas: småskaligt samarbetspartnerskap och samarbetspartnerskap
 • 1.10.2024 kl. 13 finsk tid
  • Verksamhet för vilken understöd kan sökas: ungdomsutbyte, mobilitetsprojekt för ungdomsarbetare, ungdomsverksamhet, DiscoverEU-inkluderingsinsats, småskaliga samarbetspartnerskap,  samarbetspartnerskap och ackreditering
    
Ryhmäselfie nuorista.