Hoppa till huvudinnehåll

Säkerhet inom utbildning och fostran


Webbplatshelheten innehåller konkreta modeller för att planera helhetssäkerheten, identifiera och förebygga risker samt för att samordna och genomföra planer.

Syftet med webbplatshelheten om säkerhet inom utbildning och fostran är att ge dem som ordnar och tillhandahåller småbarnspedagogik, undervisning och utbildning, daghemsföreståndare och rektorer samt dem som äger och underhåller daghemsbyggnader och skolor praktisk vägledning för att planera och leda säkerheten.

OBS! Webbplatshelheten uppdateras kontinuerligt.