En vuxen och ett barn hand i hand. Längre fram ser man en bred väg och solens ljus.

Denna webbsida är avsedd för personer som flytt från kriget i Ukraina till Finland. På sidan hittar du information om 

  • nyttan med att delta i finländsk småbarnspedagogik och utbildning
  • möjligheter till småbarnspedagogik och utbildning när man har ett uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd
  • hur det påverkar ditt barns deltagande i småbarnspedagogik, förskoleundervisning, grundläggande utbildning och studier när barnet får en hemkommun

Ansökan om hemkommun görs hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB).