Hoppa till huvudinnehåll

Studieinfo.fi och Studieinfos tjänster

På den här sidan hittar du länkar till alla tjänster som hör till Studieinfo.

alt-text (optional, uses title if not set)

ePUK - personlig utvecklingsplan för kunnandet inom yrkesutbildningen

opintopolku.fi

I ePUK sammanställs uppgifterna från den personliga utvecklingsplanen för kunnandet (PUK) som utarbetas för de studerande inom yrkesutbildningen. Tjänsten ger också möjlighet att granska och dela uppgifter. Vid frågor, kontakta: ehoks@opintopolku.fi

alt-text (optional, uses title if not set)

eGrunder – läroplans-, examens- och utbildningsgrunder

eperusteet.opintopolku.fi

Tjänsten eGrunder fungerar som en plattform för läroplansgrunder och examens- och utbildningsgrunder. I tjänsten finns också verktyg för utbildningsanordnarna för uppgörandet av de lokala planerna. Mera information: eperusteet@opintopolku.fi

alt-text (optional, uses title if not set)

Europass

www.oph.fi

Med hjälp av Europass är det lättare att identifiera kunnande och följa med den egna utvecklingen. Europass erbjuder också nya arbets- och studiemöjligheter! Vid frågor kontakta: europassi@oph.fi

alt-text (optional, uses title if not set)

Koski – informationsresursen för uppgifter om studieprestationer och examina

opintopolku.fi

I informationsresursen Koski finns nationella uppgifter om studieprestationer och examina inom grundläggande utbildning, gymnasieutbildning och yrkesutbildning.Tjänsten innehåller uppgifter om elevens/den studerandes studierätter och om de centrala innehållen och kraven på kunnande i avlagda examina. En medborgare kan granska sina egna studieprestationer i helheten mina prestationer i Min Studieinfo. Vid frågor, kontakta: koski@opintopolku.fi

alt-text (optional, uses title if not set)

MPASSid – inloggninslösning för utbildningsaktörer

www.oph.fi

MPASSid är en tjänst för identifieringsförmedling som Utbildningsstyrelsen erbjuder och som standardiserar förmedlingen av personuppgifter från utbildningsanordnarens personregister till digitala lärresurser. Vid frågor, kontakta: mpass@oph.fi

alt-text (optional, uses title if not set)

Att söka till utbildning - Studieinfo.fi

opintopolku.fi

I Studieinfo kan man söka efter lämpliga utbildningar och ansöka till dem. Kontaktuppgifter i frågor som berör ansökan till utbildning: Yrkesutbildning, gymnasieutbildning och handledande utbildning efter den grundläggande utbildningen: neuvonta@opintopolku.fi. Yrkeshögskolor och universitet: antagningstjänsterna för högskolor.

alt-text (optional, uses title if not set)

Andra tjänster för administratörer i Studieinfo

virkailija.opintopolku.fi

Rådgivning i frågor som berör: •Studerandeantagningens tjänster: - yrkesutbildning, gymnasieutbildning och handledande utbildning efter den grundläggande utbildningen: virkailija@opintopolku.fi •högskoleutbildning: korkeakoulutiimi@opintopolku.fi •Organisationernas uppgifter i Studieinfo: yhteisetpalvelut@opintopolku.fi

alt-text (optional, uses title if not set)

Uppföljnings- och tillsynstjänsten Valpas

Via Valpas-tjänsten kan de som har tillsynsansvar för läroplikten granska uppgifter och föra in eventuella meddelanden och uppgifter som behövs med anknytning till den läropliktigas ansökan till utbildning, studierätter och utbildningens avgiftsfrihet. Vid frågor som berör användningen av tjänsten, kontakta: valpas_tekninen_tuki@oph.fi

alt-text (optional, uses title if not set)

Informationsresursen inom småbarnspedagogik Varda

virkailija.opintopolku.fi

I Varda samlas alla uppgifter som behövs för att på nationell nivå planera och styra den småbarnspedagogiska verksamheten. Centrala uppgifter är uppgifter om barnen som deltar i småbarnspedagogik samt uppgifter om verksamhetsställena och personalen. En medborgare kan granska sina barns uppgifter om småbarnspedagogik i Min Studieinfo. Vid frågor, kontakta: varda@opintopolku.fi