Hoppa till huvudinnehåll

Fritt bildningsarbete


Läroanstalter för fritt bildningsarbete är medborgarinstitut, folkhögskolor, sommaruniversitet, studiecentraler och idrottsinstitut.

Syftet med det fria bildningsarbetet är att främja ett enhetligt och jämlikt samhälle och aktivt medborgarskap. Utbildningen har även som mål att på många sätt främja individernas utveckling och välbefinnande. Läroanstalterna kan betona olika värderingar och ideologier, mål för fostran eller särskilda utbildningsuppdrag.

En del av läroanstalterna för fritt bildningsarbete ordnar dessutom grundläggande utbildning, gymnasieutbildning, yrkesutbildning och grundläggande konstundervisning.

Publikationer

Publikationer

Bekanta dig med publikationer om fritt bildningsarbete.

Statsunderstöd

Statsunderstöd

Bekanta dig med statsunderstöden som beviljas för fritt bildningsarbete för att stärka invandrarnas språkkunskaper och digitala och grundläggande färdigheter bland vuxna samt som berör klimatförändringen.

Utarbetandet av grunder för läroplanen för folkhögskolornas utbildning

Utarbetandet av grunder för läroplanen för folkhögskolornas utbildning

Utbildningsstyrelsen utarbetar för närvarande grunder för läroplanen för utbildning inom det fria bildningsarbetet som riktar sig till läropliktiga och som ordnas av folkhögskolorna. Arbetet med grunderna utgör en del av den utvidgning av läroplikten som regeringen föreslår.

Läroanstalter inom det fria bildningsarbetet

kansalaisopistot.fi
folkhogskolor.fi
kesayliopistot.fi
opintokeskukset.fi
urheiluopistot.fi (på finska)