Hoppa till huvudinnehåll

Fritt bildningsarbete


Läroanstalter för fritt bildningsarbete är medborgarinstitut, folkhögskolor, sommaruniversitet, studiecentraler och idrottsinstitut.

Syftet med det fria bildningsarbetet är att främja ett enhetligt och jämlikt samhälle och aktivt medborgarskap. Utbildningen har även som mål att på många sätt främja individernas utveckling och välbefinnande. Läroanstalterna kan betona olika värderingar och ideologier, mål för fostran eller särskilda utbildningsuppdrag.

En del av läroanstalterna för fritt bildningsarbete ordnar dessutom grundläggande utbildning, gymnasieutbildning, yrkesutbildning och grundläggande konstundervisning.