Hoppa till huvudinnehåll

Fritt bildningsarbete


Syftet med det fria bildningsarbetet är att främja ett enhetligt och jämlikt samhälle och aktivt medborgarskap. Utbildningen har även som mål att på många sätt främja individernas utveckling och välbefinnande. Läroanstalter för fritt bildningsarbete är medborgarinstitut, folkhöhskolor, sommaruniversitet, idrottsinstitut och studiecentraler.

Utbildningen inom det fria bildningsarbetet är frivillig. Läroanstalterna kan betona olika värderingar och ideologier, mål för fostran eller särskilda utbildningsuppdrag.

En del av läroanstalterna för fritt bildningsarbete ordnar dessutom grundläggande utbildning, gymnasieutbildning, yrkesutbildning och grundläggande konstundervisning.

alt-text (optional, uses title if not set)

Läroanstalter

Läroanstalter för fritt bildningsarbete är medborgarinstitut, folkhögskolan, sommaruniversitet, idrottsinstitut och studiecentraler.

alt-text (optional, uses title if not set)

Publikationer

Bekanta dig med publikationer om fritt bildningsarbete.

alt-text (optional, uses title if not set)

Statsunderstöd

Bekanta dig med statsunderstöden som beviljas för fritt bildningsarbete för att stärka invandrarnas språkkunskaper och digitala och grundläggande färdigheter bland vuxna samt som berör klimatförändringen.