Hoppa till huvudinnehåll

Digital kompetens

Digitaliseringen av utbildning fortskrider enligt nationella riktlinjer. Riktlinjer för digitaliseringen av fostran och utbildning 2027 tillsammans med Finlands digitala kompass utgör i framtiden de strategiska linjedragningarna för den digitala utvecklingen. Utbildningsstyrelsen samarbetar med undervisnings- och kulturministeriet för att främja målen i riktlinjerna.

På sidorna för digital kompetens kan du bekanta dig med kunskapsbeskrivningarna (eGrunder) och även med stödmaterialet för utvecklingen ända från småbarnspedagogiken till andra stadiet. Dessa sidor erbjuder stöd för bland annat utvecklingen av digital läskunnighet hos små barn, inköp av digitala tjänster och stärkande av elevers självregleringsförmåga. Gällande yrkesutbildning finns det bland annat en guide för att verbalisera digital kompetens. Webbplatsen uppdateras under 2023.

Kunskaps-beskrivningar för digital kompetens

Digital kompetens konkretiseras i beskrivningarna enligt Grunderna för planen för småbarnspedagogik 2022, Grunderna för förskoleundervisningens läroplan 2018 och Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014. Helheten för digital kompetens består av tre delhelheter: digital kompetens, medieläskunnighet och programmeringskunnande.

Perspektiv på användning av AI i undervisning och utbildning

Dskuterar ni redan AI inom er arbetsgemenskap?

Webbplatser som erbjuder högklassigt material för att främja digital kompetens


Tycker du att det finns mycket material på internet och att det känns svårt att sålla bland allt material som har att göra med digital kompetens? På den här sidan kommer du att hitta länkar till högklassiga material, som är publicerade av andra.

Bekanta dig med material producerat av andra

Mediataitokoulu-webbtjänst


Mediataitokoulu är en webbtjänst som drivs av Nationella audiovisuella institutet för att främja digital kompetens. Här finns material om medieläskunnighet och programmeringskunnande som producerats inom ramen för utvecklingsprogrammet Nylitteracitet och har översatts till svenska.

Till Mediataitokoulu här

Bakgrund

På denna sida samlas stöd för främjande av digital kompetens, särskilt inom ämnesområden som anses nödvändiga. Innehållet för småbarnspedagogiken samt förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen har flyttats hit från webbplatsen för utvecklingsprogrammet Nylitteracitet 2.5.2023.
VILL DU GE FEEDBACK ELLER UTVECKLINGSFÖRSLAG FÖR DENNA SIDA?
Ta kontakt:

Päivi Leppänen förnamn.efternamn@oph.fi
Krista Kaihovirta förnamn.efternamn@oph.fi
Utvecklingsprogrammet Nylitteracitet
Utvecklingsprogrammet Nylitteracitet har varit en del av undervisnings- och kulturministeriets utvecklingsprogram Utbildning för alla. Beskrivningarna av digital kompetens har utformats för att främja jämlikhet i utvecklingen av barns och ungas digitala kompetens.