Hoppa till huvudinnehåll

Digital kompetens

Digitaliseringen av utbildning fortskrider enligt nationella riktlinjer. Riktlinjer för digitaliseringen av fostran och utbildning 2027 tillsammans med Finlands digitala kompass utgör i framtiden de strategiska linjedragningarna för den digitala utvecklingen. Utbildningsstyrelsen samarbetar med undervisnings- och kulturministeriet för att främja målen i riktlinjerna.

På sidorna för digital kompetens kan du bekanta dig med kunskapsbeskrivningarna (eGrunder) och även med stödmaterialet för utvecklingen ända från småbarnspedagogiken till andra stadiet. Dessa sidor erbjuder stöd för bland annat utvecklingen av digital läskunnighet hos små barn, inköp av digitala tjänster och stärkande av elevers självregleringsförmåga. Gällande yrkesutbildning finns det bland annat en guide för att verbalisera digital kompetens. Webbplatsen uppdateras under 2023.