Nordiska ministerrådets Nordic Master-program stöder nordiska universitets och högskolors gemensamma studieprogram på masternivå. Det blir inga nya utlysningar i Nordic Master. Programmet administreras av Utbildningsstyrelsen.

Studerande i ett bibliotek