Kati Inkinen

Programsakkunnig

fornamn.tillnamn(at)oph.fi
Organisation
Utbildningsstyrelsen
Kontor
Helsingfors
Avdelning
Internationalisering
Enhet
Internationaliseringstjänster för ungdom, kultur och idrott
Ämnesord

internationellt ungdomsarbete, Erasmus+ för ungdomssektorn, Ungdomsveckan

Ytterligare information

Youth in Action, Europeiska ungdomsveckan, akkreditering

Adress
PB 380 (Hagnäskajen 6), FI-00531 Helsingfors