Päivi Jokinen

Ledande sakkunnig

fornamn.tillnamn(at)oph.fi
Organisation
Utbildningsstyrelsen
Kontor
Helsingfors
Avdelning
Internationalisering
Enhet
Internationellt högskolesamarbete
Ämnesord

EDUFI Winter School, Finnish Government Scholarship Pool, EDUFI Fellowships, stipendier för fortsatta studier, forskningsstipendier

Adress
PB 380 (Hagnäskajen 6), FI-00531 Helsingfors