Om du har avlagt en examen utomlands och vill få behörighet till ett yrke inom småbarnspedagogik i Finland, behöver du Utbildningsstyrelsens beslut om erkännande av din examen.
Kuvituskuva, tytöt leikkivät sisällä