Om du har avlagt en examen utomlands och vill få behörighet till ett yrke inom småbarnspedagogik i Finland, behöver du Utbildningsstyrelsens beslut om erkännande av din examen.
Kuvituskuva, tytöt leikkivät sisällä

Utbildningsstyrelsen fattar beslut om behörighet för följande uppgifter inom småbarnspedagogik: 
•    lärare inom småbarnspedagogik 
•    socionom inom småbarnspedagogik 
•    barnskötare inom småbarnspedagogik 
•    speciallärare inom småbarnspedagogik 
•    daghemsföreståndare och 
•    steinerpedagog inom småbarnspedagogik.

Behörighetsvillkoren för uppgifter fastställs i lagen om småbarnspedagogik (540/2018). 
Lagen om småbarnspedagogik i Finlex-tjänsten