Finansiering för internationalisering

Erasmus+ högskoleutbildning: ansökningstid av europeiska högskoleallianser går ut 26.2.2020

Högskoleutbildning Erasmus+ Erasmus+ Högskoleutbildningen Internationalisering
Status
Avslutad
Ansökningstid
6.11.2019 – 26.2.2020 kl 18:00
Ansökningsblankett
Mer information
Anne Siltala, erasmus@oph.fi

Europeiska högskoleallianser (European Universities) inom Erasmus+ bedriver ett tätt och ambitiöst samarbete, ökar studerandes och personalens mobilitet samt förstärker kopplingen mellan utbildning, forskning och innovation. Allianserna har som syfte att främja kunskapsbaserad ekonomi, sysselsättning och välfärd i Europa.