Finansiering för internationalisering

Erasmus+ högskoleutbildning: ansökningstid av Jean Monnet -insatser går ut 20.2.2020

Högskoleutbildning Erasmus+ Erasmus+ Jean Monnet Erasmus+ Högskoleutbildningen Internationalisering
Status
Avslutad
Ansökningstid
6.11.2019 – 20.2.2020 kl 18:00
Ansökningsblankett
Mer information
erasmus@oph.fi

Jean Monnet -insatser, som startade 1989, ingår nu i Europeiska unionens program Erasmus+. Jean Monnet stöder undervisning och forskning om Europeiska unionen. Högskolor och andra organisationer inom högre utbildning praktiskt taget i hela världen kan delta i programmet.