Vi beviljar ekonomiskt stöd för samarbetsprojekt mellan universitet inom finska språket och Finlands kultur.