Minun kotini

Stödmaterialet finns tillsvidare endast på finska

 

Minun kotini käsittelee asumista, yhdessä elämistä ja kuluttamista osana kestävää elämäntapaa. Materiaali sisältää tehtäviä, jotka käsittelevät taloutta, ympäristöä, ihmissuhteita ja yhdessä elämistä sekä kannustaa pohtimaan niitä omia valintoja ohjaavina arvoina.

Kotitalouden verkko-oppimateriaalia käyttäen arvioidaan omaa arkea, kotia ja kuluttamista taloudellisen, sosiaalisen, kulttuurisen ja ekologisen kestävyyden näkökulmasta. Tavoitteena on oppia arjen hallinnan taitoja, joilla on merkitystä opiskelijan omassa elämässä selviytymisessä kestävää elämäntapaa ja hyvinvointia edistäen.