Meddelanden

UM och UBS: Kompetenscentret för utvecklingssamarbete inom utbildningssektorn ska hjälpa lösa den globala utbildningskrisen

Aktuellt Utveckling av utbildningen
Det har inrättats ett nytt kompetenscenter vid Utbildningsstyrelsen som ska stärka Finlands roll i att lösa den globala utbildningskrisen. Centret ska främja utnyttjandet av den finländska utbildningssektorns kompetens i utvecklingssamarbetet och göra utbildningen bättre och mer inkluderande i utvecklingsländerna. Samtidigt stärker det finländska aktörers kapacitet att arbeta med utvecklingssamarbete.
Opiskelijoita pöydän ääressä.

Kompetenscentret ska tillhandahålla sakkunnigstöd för utveckling av utbildningssektorn på systemnivå som en del av det övriga utvecklingssamarbetet inom utbildningssektorn. Kompetenscentret har ett tätt samarbete med finländska högskolor och civilsamhällesorganisationer och med aktörer inom den offentliga och prSivata sektorn. Centret samarbetar också med utvecklingsländer, EU-organ, FN-organ och utvecklingsbanker. 

– Utbildning är ett av Finlands kompetensområden där vi har goda möjligheter att stödja hållbar utveckling.  Kompetenscentret för utvecklingssamarbete inom utbildningssektorn är en framtidsinvestering som gör det möjligt att utnyttja den finländska expertisen i större utsträckning och mer långsiktigt, säger utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari. 

Verksamheten vid kompetenscentret finansieras ur medlen för utvecklingssamarbete, som förvaltas av utrikesministeriet. För åren 2021–2023 har det reserverats 4 miljoner euro. Kompetenscentret har anställt tre experter och arbetet vid Utbildningsstyrelsen inleds hösten 2021. 

Centret ska samla finländska experter inom utbildningssektorn till ett expertnätverk för utvecklingssamarbete. Nätverkets experter kan till exempel vara tjänstemän som arbetar med att utveckla utbildning, sakkunniga inom utvärdering och kvalitetssäkring, personer som arbetar med undervisning, forskning och utveckling vid högskolor eller sakkunniga som arbetar med utbildningsfrågor i civilsamhällesorganisationer eller företag. Kompetenscentret ordnar också utbildning för nätverkets experter.

Genom centret kan nätverkets experter sändas ut på olika kortare och lägre uppdrag till internationella organisationer och utvecklingsländer för att stödja utrikesministeriets utvecklingssamarbetsprojekt. Centret kan också ge stöd i form av kortvarigt eller tidsbundet expertstöd för en viss uppgift i partnerländer eller till multilaterala aktörer inom utvecklingssamarbetet. Kompetenscentret fattar beslut hur stödet riktas i samarbete med utrikesministeriet. 

– Vi anser att det är viktigt att utbildningens betydelse i utvecklingssamarbetet får större erkänsla och att det görs satsningar i den. Inrättandet av det nya kompetenscentret är ett bra exempel på en sådan satsning. Kompetenscentrets verksamhet ska utvecklas i nära samarbete med utrikesministeriet, aktörer inom undervisningssektorn och andra intressegrupper, säger direktör Samu Seitsalo från Utbildningsstyrelsen.

Utbildningsstyrelsens och utrikesministeriets pressmeddelande

Mer information

  • Direktör Samu Seitsalo, Utbildningsstyrelsen, tfn 0295 338 589 
  • Rådgivare Paula Malan, utrikesministeriet, tfn 0295 350 424