Nyheter

PISA 2022: Försämrade kunskaper i nästan alla OECD-länder

Aktuellt Grundläggande utbildning Internationell jämförelse
Enligt PISA-undersökningen som mäter läranderesultaten i OECD har kunskaperna hos de finländska ungdomarna försämrats, men nivån på deras kunskaper ligger fortfarande över genomsnittet i OECD-länderna. Huvudområdet för 2022 års undersökning var matematik.
En ung student funderar vid bordet.