Vill du veta mer om programmet Kreativa Europa? Behöver du stöd för att planera ert projekt eller hjälp för att ansöka finansiering? Söker du projektpartner? Du får hjälp av Finlands Kreativa Europa Desk.
Luova Eurooppa -yhteyspiste

Vi ger dig mer information om programmet och hjälp för såväl projektplaneringen som ansökan av finansiering. Vi arrangerar också olika evenemang där du får mer information om programmet och stöd för ansökningsprocessens olika steg. Vi hjälper också finländska aktörer att hitta europeiska projektpartner.

Du får aktuell information om Kreativa Europa och ansökningsomgångarna genom att prenumerera på det elektroniska nyhetsbrevet om Kreativa Europa och följa oss på sociala medier.