Fakta och Fakta Express

Fakta Express 3B/2019: Varför skulle jag delta i fortbildning utomlands?

Internationalisering Lärare och pedagogisk personal Undervisning och handledning Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning
Fakta Express 3B/2019

Fakta Express 3B/2019
(pdf, 1.88 MB)

Ladda ned

Erfarenheter av Erasmus+ fortbildningsperiodernas effekter i finländska grundskolor och gymnasier

Programmet Erasmus+ erbjuder finansiering för sådana projekt inom allmänbildande utbildning, i vilka bland annat ingår mobilitetsperioder för lärare i andra europeiska länder. Tack vare projekt som finansieras av programmet kan grundskolor och gymnasier skicka sin personal på fortbildning utomlands. Målet för fortbildningsprojekten är att förutom att påverka utvecklingen av en enskild person även påverka hela skolans verksamhet.

Denna utredning utgår från en internationell undersökning som kartlade hur målen för Erasmus+ uppnåddes i fortbildningsprojekt för allmänbildande utbildning och hur projektverksamhetens effekter syns i skolgemenskapen. Samtidigt kartlade vi vilka faktorer som bidrar till eller förhindrar att effekterna blir bestående. Denna Fakta Express-publikation presenterar den fortsatta utredningens kvalitativa resultat för Finlands del.

År
2019
ISBN pdf
978-952-13-6633-8
Serie
Fakta Express
ISSN pdf
2242-296X
Publikationen finns på följande språk
Svenska