Rapporter och utredningar

Feasibility study on compensation scenarios for the new and greener Erasmus+ programme 2021–2027

Internationalisering
Cover of the publication.

Feasibility study on compensation scenarios for the new and greener Erasmus+ programme 2021–2027
(pdf, 3.77 MB)

Ladda ned

Denna rapport innehåller information för beslutsfattande gällande metoder för att minska koldioxidavtrycket för programmet Erasmus+ för utbildning, träning, ungdomar och sport. Den baseras på tanken om att det första steget mot att minska utsläppen av växthusgaser är att mäta aktiviteternas koldioxidavtryck, sedan implementera eventuella åtgärder för att minska koldioxidavtrycket och slutligen kompensera för det återstående koldioxidavtrycket.

Rapporten inkluderar

  • en analys av utsläppen av växthusgaser som produceras av flyg förknippade med Erasmus+ -mobiliteter åren 2016, 2017 och 2018,
  • scenarion för framtida utsläpp av växthusgaser,
  • en analys av kompensationsmarknaden och
  • ett förslag på genomförbara alternativ på kompensationssystem och angreppssätt. 

Vidare inkluderar rapporten allmänna rekommendationer för en minskning av koldioxidavtrycket för programmet som främjar övergripande gröna praxis och minska antalet flyg som transportsätt.

År
2021
ISBN pdf
978-952-13-6769-4
Serie
Reports and surveys 2021:10
ISSN pdf
1798-8926
Publikationen finns på följande språk