Guider och handböcker

Upptäck din internationella kompetens!

Internationalisering
upptäck din internationella kompetens!

upptack-din-internationella-kompetens.pdf
(pdf, 9.78 MB)

Ladda ned

Diaserien Upptäck din internationella kompetens kan användas för undervisning och handledning på olika utbildningsnivåer. Diaserien består av olika uppgifter att reflektera över ensam eller i grupp och du kan välja vilka innehållsområden du vill ta upp enligt behov och målgrupp: det globala arbetslivet, vad är internationalisering, eller min egen internationella kompetens. Diaserien har planerats och producerats av studiehandledare Satu Syyrakki och arbetshandledare Miika Kekki.

Författare
Satu Syyrakki och Miika Kekki
År
2019
Publikationen finns på följande språk
Svenska