Mauri Uusilehto

Ledande sakkunnig

fornamn.tillnamn(at)oph.fi
Organisation
Utbildningsstyrelsen
Kontor
Helsingfors
Avdelning
Internationalisering
Enhet
Internationaliseringstjänster för ungdom, kultur och idrott
Ämnesord

internationellt ungdomsarbete, Erasmus+ för ungdomssektorn, internationaliseringsmöjligheter för unga och ungdomsarbetare, Europeiska solidaritetskåren

Ytterligare information

Erasmus+ för ungdomssektorn, samarbetsprojekt (KA2), samarbetspartnerskap, småskaliga partnerskap, ungdomsverksamhet, projekt för att öka ungas delaktighet, Europeiska solidaritetskåren, ESC, solidaritetsprojekt, ungdomsarbete, civilsamhälle, medborgarorganisationer, organisationer, kommuner

Adress
PB 380 (Hagnäskajen 6), FI-00531 Helsingfors