Nedan finns ansökningsblanketterna och anvisningarna för att ansöka om ett beslut samt information om nödvändiga handlingar samt priser.
Tutkintojen tunnustaminen kaaviona