Om du har avlagt en examen utomlands och vill få behörighet till undervisningsuppgifter i Finland, behöver du sannolikt Utbildningsstyrelsens beslut om erkännande av din examen.
Kuvituskuva, pojat tekevät ryhmätyötä

Utbildningsstyrelsen fattar beslut om behörighet för följande undervisningsuppgifter:

•    förskoleundervisning
•    klassundervisning
•    ämnesundervisning
•    specialundervisning (specialundervisning på deltid eller specialklassundervisning)
•    elevhandledning eller studiehandledning
•    undervisning av yrkesexamensdelar eller gemensamma examensdelar inom yrkesutbildning
•    undervisning i fritt bildningsarbete

Behörighetsvillkoren för dessa uppgifter definieras i förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998). Utbildningsstyrelsens beslut ger behörighet för en uppgift med avseende på den utbildning som krävs. Utbildningsstyrelsen beslut tar inte ställning till språkkunskaper. 

Förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet i Finlex-tjänsten 

Med hjälp av diagrammet kan du ta reda på hur du själv kan bli lärare i Finland.