Om du har avlagt en examen utomlands och vill få behörighet till undervisningsuppgifter i Finland, behöver du sannolikt Utbildningsstyrelsens beslut om erkännande av din examen.
Kuvituskuva, pojat tekevät ryhmätyötä