Vad är Bluetooth? Vad är skillnaden mellan att logga in och registrera sig? Vad betyder det att bli spärrad och varför kan man bli det? Varför lönar det sig inte att ge sin PIN-kod till någon?

Det digitala lexikonet för små barn är en samling ord, bilder och förklaringar till dem. Syftet med ordlistan är att stödja utvecklingen av små barns digitala kompetens. Förklaringarna är avsedda att väcka diskussion. 

Utbildningsstyrelsen har producerat lexikonet i samarbete med Fun Academy. Utbildningsstyrelsen har publicerat lexikonet på finska, svenska, engelska och ukrainska. Lexikonet utvecklas fortfarande.

Du kan också ladda ner lexikon som pdf-fil nedan: