Syftet med definitionen av en högklassig digital lärmiljö är att stödja lärarna och de personer som gör upphandlingar i kommunerna i valet av digitala tjänster. Definitionen baserar sig på läroplansgrunderna och grunderna för planen för småbarnspedagogik samt på definitionen av god digital kompetens hos elever. Definitionen innehåller konkreta frågor, med vars hjälp man kan studera och jämföra alternativa tjänster.

Klicka nedan för att öppna filen. Filen öppnas på en ny flik.

Användarlicens: CC BY-NC-SA

Pedagogisesti laadukas digitaalinen ympäristö