Stipendieprogrammet EDUFI Fellowship for doctoral students from Ukraine erbjuder doktorander från Ukraina möjligheten att fortsätta med sitt akademiska arbete i Finland och stöder återuppbyggandet av den akademiska gemenskapen och den högre utbildningen i Ukraina.

Höjning av EDUFI Fellowship for doctoral students from Ukraine stipendierna från och med 1.1.2023

Beslutet gäller ansökningar som lämnats tidigast 1.1.2023.

Stipendierna som sökts innan 1.1.2023 bibehålls på samma nivå även (1 500 € i månaden) om stipendieperioden skulle börja eller fortsätta till år 2023. Det nya stipendiebeloppet kommer att vara 1 900 € i månaden.