Beröm för Finland i bagaget

Blogg
Jag representerade Finland på OECD:s toppmöte SkillSummer 2018 i månadsskiftet juni-juli. Med mig hem fick jag beundrande hälsningar och beröm för finländarnas inbördes samarbete och utbildningssystemets funktionsduglighet.

Anni Miettunen

Finland betraktas som ett modelland i fråga om utbildning och den nya yrkesutbildningen väcker stort intresse ute i världen. Så även på det här evenemanget. Vi finländare småler onödigt ofta bagatelliserande när vi får beröm och tack. Men blev jag överrumplad eller underskattade jag situationen på traditionellt finskt vis? Nej, för motiveringarna var riktiga.

Många berömde vårt samarbete som fungerar smidigt i vilken situation som helst och förundrade sig över att arbetslivet i så stor utsträckning deltog i yrkesutbildningen. Jag berättade att ett mångsidigt samarbete är en liten nations resurs och villkor för att den ska klara sig. Vi har tillsammans utformat lösningar för den nya yrkesinriktade utbildningen som andra verkade funderade på.

Hur mäter och utvärderar ni kunnandet? Vem genomför utvärderingarna? Tillämpar ni ett system?
Det är viktigt att sammanlänka arbetsmarknaden och yrkesutbildningen, men det är nästan omöjligt. Ni har väl inte sett till det också?

Jag berättade att till exempel förutsebarhet, identifiering och erkännande av tidigare förvärvade kunskaper, personliga studievägar, förankring i olika gemenskaper och livslång inlärning är utmärkta verktyg. Arbetslivsaktörerna deltar i allt det här. Vi har en lagstiftning för yrkesutbildning av unga och vuxna. Arbetskraftsutbildningen ingår i helheten där kundorientering och kompetensbas står i fokus.

Jag berättade visserligen också att många saker har vi gjort redan tidigare. Att vi utvecklade nytt till följd av omvärldens starka påtryckningar och att vi som bäst håller på att verkställa och utveckla vidare.

Samtalen med andra deltagare var påminnelser om att det lönar sig att betrakta det egna på avstånd – riktmärka andras utbildningssystem, låta sig jämföras med andra och vidareutveckla det som passar oss. Det här strävar även andra efter och så utvecklar vi det tillsammans globalt.

Det finns ingenting som är fullkomligt och det lönar sig inte heller att sträva efter fullkomlighet. Det finns mycket att utveckla eftersom målet tack vare kraften i ändringen hela tiden rör sig framåt. Vi har emellertid anledning att vara stolta över var vi gör och kan. Vi får energi att fortsätta utveckla yrkesutbildningen och fördjupa vårt samarbete ytterligare – för det gemensamma bästa.


Skribent

Anni Miettunen
Anni Miettunen
Direktör, Utbildningsstyrelsen