Heli Pahlman är en ung finsk kvinna som arbetar för Förenta Nationerna i New York. Heli har uppnått det som många drömmer om: en karriär inom Förenta Nationerna. Hur fick hon det till stånd och hurdana råd har hon för våra läsare?

Examina och arbetslivet

Heli utexaminerades som magister i samhällsvetenskaper från Åbo Akademi i 2008. Under studietiden studerade Heli många ämnen. “Jag studerade folkrätt, med mänskliga rättigheter som centret i mina studier. Jag studerade också ett flertal olika ämnen från statsvetenskap till religionsvetenskap och språkstudier i portugisiska och franska”, förklarar hon. Strax efter att ha blivit färdig blev Heli antagen till ett LL.M. – program (Master of Laws) vid Helsingfors universitet, varifrån hon utexaminerades i 2009. Heli var också intresserad av praktikplatser utomlands. “Efter mina studier gjorde jag en praktikperiod vid Europarådet i Strasbourg och vid Finlands ständiga representation vid Förenta Nationerna, innan jag flyttade tillbaka till Finland i 2010.”

Trots Helis imponerande studiebakgrund och praktikplatser utomlands, var det inte lätt att hitta arbete. “Som många nyutexaminerade, skickade jag arbetsansökan efter arbetsansökan utan att höra tillbaka. Detta var naturligtvis frustrerande. Trots allt, förblev jag arbetsam med hjälp av några tillfälliga arbetsplatser här och där, samt några kurser i u-landsforskning vid Öppna universitetet i Helsingfors”, säger Heli.

Heli var intresserad av de möjligheter som Förenta Nationerna kunde erbjuda. “Ungefär samtidigt som jag återvände till Finland i 2010, ordnade FN ett nationellt uttagningsprov (National Competitive Recruitment Exam), som var avsett för högst 32 åriga experter som ville arbeta inom FN”, förklarar Heli. Provet är nuförtiden en del av Young Professionals Programme - programmet (YPP). Grundidén är densamma: unga experter, från medverkandeländer under året i fråga, kan ansöka om att delta i det skriftliga provet i områden eller ”jobbfamiljer”, som t.ex. politik, ekonomi eller teknologi. Konkurrensen är hård; endast 40 sökande per land får delta i det skriftliga provet per inriktning. Belöningen är fruktbar: de som klarar den skriftliga delen, kallas till en intervju, som kan leda till en plats i registret varifrån lediga platser fylls på.

Heli ansökte om att avlägga uttagningsprovet i mänskliga rättigheter i 2010. “Sex månader senare hörde jag tillbaka från FN att jag hade lyckats i provet. Om några veckor intervjuades jag i Genève och lite senare fick jag ett meddelande att jag hade placerats i det eftertraktade registret. Det gjordes klart för mig att detta inte betydde att jag nödvändigtvis skulle erbjudas en tjänst. Fastän jag var ivrig, fortsatte jag att leta efter arbete, såsom jag hade gjort tidigare. Ni kan säkert föreställa er hur överraskad jag blev då jag några månader senare fick e-post från UNOOSA (United Nations Office for Outer Space Affairs) från Wien. De frågade om jag skulle vara intresserad av en arbetsintervju för en plats där. Jag tackade ja och fick arbetsplatsen”, Heli berättar.

Arbetet inom yttre rymden var inte riktigt något som Heli hade föreställt sig. Men som hon själv påstår var “möjligheten alltför intresseväckande att gå miste om”. “Jag arbetade med rymdrätt och förfaringssätt vid UNOOSA i ungefär tre år. Under 2014 deltog jag i ett förflyttningsprogram genom vilket jag förflyttades till New York, där jag arbetar i CDU - enheten (Conduct and Discipline Unit) - inom avdelningen för fältstöd”, berättar hon.

Livet i New York

Hurudan är Helis vardag i byrån? “Mitt arbete innehåller mycket uppmärksammande av detaljer, insamlande av information, sammanställande av rapporter samt kommunikation med medlemsländer och fredsbevarande operationer. Jag arbetar också med att förbättra systemen för att följa och ta tag i överträdelser inom den fredsbevarande verksamheten. Mitt arbete här är mycket annorlunda än det som jag gjorde i Wien, och det känns uppfriskande att lära mig något nytt, varenda dag. Arbetsdagarna kan vara mycket arbetsfyllda och långa, men för någon som blev ursprungligen intresserad av folkrätt på grund av den bärande tanken bakom FN, finns det något mycket speciellt i att gå till arbete varenda dag och se Förenta Nationernas högkvarter i närheten, på andra sidan gatan”, säger Heli.

I New York finns det också alltid saker att göra och se. Heli förklarar: “Det finns alltid miljontals intressanta saker att göra, underbara restauranger att testa och konserter att besöka – möjligheterna är obegränsade”.
Råd för Europass läsare

Många drömmer om en karriär inom Förenta Nationerna, men den verkar vara svår att uppnå. Skulle Heli kanske kunna ge råd för Europass läsare? Enligt Heli är det möjligt att man inte får sitt drömjobb rakt efter studierna, i själva verket mycket få lyckas med det. Men man borde inte ge upp bara för att det inte är lätt.

“Det kan vara utmanande att få in en fot i FN för att konkurrensen är häftig och det finns så många kompetenta sökande för varje plats. Jag skulle ändå rekommendera att skaffa internationell arbetserfarenhet så tidigt som möjligt, ha praktikplatser inom branscher som du är intresserad av och att vara förutseende. Håll dig uppdaterad om vad som händer inom branschen som du är intresserad av och var uppmärksam på vad det finns för möjligheter för att få erfarenhet”, understryker Heli. Om du är intresserad av YPP-provet rekommenderar Heli flitiga studiesessioner, att hålla sig samlad och att försöka förstå hur FN fungerar som helhet. Om du känner dig nervös inför provet, betonar Heli faktumet att alla andra är i exakt samma situation då de deltar i provet.

Livet är fullt av oförutsedda svängar och överraskande händelser. Då kan det vara bra att komma ihåg Helis viktigaste råd: “ Fortsätt att lära dig och hoppa på tillfällen som du stöter på, för du vet aldrig vad för dörrar de öppnar.”

Kanske ända till rymden – vem vet?

Text: Maaria Tirri