Erasmus+ för högre utbildning: Slutrapportering av den europeiska mobiliteten (KA131) för 2021 Q&A

Informationsmöte Internationell mobilitet Internationalisering Högskoleutbildning Erasmus+ Högskoleutbildningen

Återställandet av slutrapporterna om projekten för den europeiska mobiliteten (KA131) för kontraktsperioden 2021 närmar sig! Slutrapporten ska vara tillbaka senast 15.12.2023.

Vi ger råd i frågor som rör slutrapporten vid Q&A-tillfället 29.11.2023 kl. 14-15. FKom gärna med dina frågor om den slutliga rapporteringen.

Det finns ingen föranmälan. Här hittar du länkarna till Microsoft Teams.

Länken till Teams-möte

Datum och plats

29.11.2023 14.00 – 15.00