Hur mår elever och studerande i de svenskspråkiga skolorna och läroanstalterna? - Enkäten Hälsa i skolan 2023

Webbinarium Välbefinnande Ledning och förvaltning Lärare och pedagogisk personal Elev- och studerandevård Säkerhet och trygghet Yrkesutbildning Gymnasieutbildning Grundläggande utbildning

Kom med och höra hur resultaten 2023 för enkäten Hälsa i skolan ser ut ur de svenskspråkiga skolornas och läroanstalternas synvinkel.

Webbinariet ordnas i samarbete mellan Utbildningsstyrelsen och Institutet för hälsa och välfärd (THL).

 

Programmet för webbinariet uppdateras senare.

Datum och plats

9.11.2023 13.00 – 15.00