Hur mår elever och studerande i de svenskspråkiga skolorna och läroanstalterna? - Enkäten Hälsa i skolan 2023

Webbinarium Välbefinnande Ledning och förvaltning Lärare och pedagogisk personal Elev- och studerandevård Säkerhet och trygghet Yrkesutbildning Gymnasieutbildning Grundläggande utbildning

Kom med och höra hur resultaten 2023 för enkäten Hälsa i skolan ser ut ur de svenskspråkiga skolornas och läroanstalternas synvinkel.

Webbinariet ordnas i samarbete mellan Utbildningsstyrelsen och Institutet för hälsa och välfärd (THL).

 

Program:

Välkommen, undervisningsråd Christine Söderek, Ubs

Presentation av de svenskspråkiga skolornas och läroanstalternas resultat i Enkäten Hälsa i skolan, sakkunnig Anni Matikka, Thl 

Presentation av Tableau-resultattjänstenundervisningsråd Christine Söderek, Ubs och sakkunnig Anni Matikka, Thl 

Att utveckla välbefinnandearbetet i skola och läroanstalt utgående från resultatenundervisningsråd Christine Söderek, Ubs

Kommentarstalturer 

  • Delaktighet och att tillhöra en gemenskap

    Pia Öhman, Kompetenscenter Nuoska & Folkhälsan

  • Mobbning och diskriminering - hur jobbar vi vidare för ett tryggare skolklimat för alla?  

   Tove Ajalin och Maria Lingonblad, Folkhälsan

  • Barns upplevelse av våld inom familjen

   Maj Estlander, Stiftelsen Bensow

Avslutande diskussion

 

Webbinariet är gratis och kräver ingen förhandsanmälan. Evenemanget bandas inte.

Tilläggsinformation: undervisningsråd Christine Söderek, fornamn.efternamn [at] oph.fi (fornamn[dot]efternamn[at]oph[dot]fi)

 

Datum och plats

9.11.2023 13.00 – 15.00