Språkboost – fortbildningsdag om flerspråkighet för språklärare

Energy boost to language teaching –  training on multilingualism for language teachers

Välkommen till vår fortbildningsdag för språklärare!

Fortbildningen är lämplig som utbildning under en lärararbetsdag (veso) och avgiftsfri för deltagarna. Det lönar sig att i god tid komma överens med arbetsgivaren om att fortbildningen kan räknas till godo som fortbildning under lärararbetsdagen. Deltagarna får ett intyg över deltagandet efter fortbildningen.

Evenemanget är avsett för språklärare i grundskolan och gymnasiet. Det är möjligt att delta i fortbildningsdagen på plats i Helsingin ranskalais-suomalainen koulu eller ta del av huvudtalarnas anföranden och paneldiskussionerna på distans.

De som deltar på plats ska anmäla sig med länken nere på sidan. Med samma länk kan man även anmäla sig till kvällsprogrammet vid Institut Francais de Finlande. Evenemanget är flerspråkigt: programmets huvudsakliga språk är finska, men vi beaktar deltagarnas språkkunskaper. Evenemanget är gratis för deltagarna. Resekostnader betalas av deltagarna.

Program

Programmet kompletteras med närmare uppgifter. Ändringar i programmet är möjliga.

8-9

8.30-9:45

Lektionsbesök: möjlighet att observera språkundervisningen, European School of Helsinki, Bulevardi 18

Lektionsbesök: möjlighet att observera språkundervisningen, hur ser undervisningen på främmande språk ut i förskolan och i årskurs 1–6, HRSK, Raumantie 4

10-10:10 Inledningsanförande, undervisningsrådet Jorma Kauppinen, Utbildningsstyrelsen
10.10-10.25 Språkskolornas gemensamma inlägg, rektorerna Najat Ouakrim-Soivio, HRSK, Tuula Väisänen, SVK och Kristiina Siimes, ESH
10.25

Huvudtalare 1: Betydelsen av delaktighet för inlärningen av främmande språk. på finska (inkl. 10 min. paus)*, PD, Maarit Kaunisto, biträdande rektor, Suomalais-venäläinen koulu

11.15-12.00

Första rundan med workshoppar

a. Gymnasiestuderandes syn på respons, forskardoktor, Toni Mäkipää, Helsingfors universitet. På engelska (finska och franska)

b. Flerspråkighet i klassrummet:  Snabbare inlärning av främmande språk med hjälp av språklig förståelse, Dejana Kerošević Isosalo, koordinator av skolsamarbete, Goethe-Institut Finnland. På engelska (tyska, franska och andra språk)

c. "Multilinguisme : l'exemple des souris", Jean-Philippe Payette, European School of Helsinki. På franska (välkommen på olika språk)

d. Praktisk information om programmet Erasmus+, programsakkunnig Juuli Juntura, Utbildningsstyrelsen. På finska (engelska)

e. Riktmärken och stöd för bedömningen av muntliga språkfärdigheter, undervisningsrådet Olli Määttä/undervisningsrådet Yvonne Nummela, Utbildningsstyrelsen. På finska och svenska

f. Kinestetisk språkundervisning och tidig språkinlärning, Tuuli Virtanen, lektor i ryska språket, Suomalais-venäläinen koulu. På finska

12-12.45

Andra rundan med workshoppar

Samma innehåll som under första rundan
12.45-13.40

Lunch och rundtur bland presentationsmontrarna

Otava

Edita

SanomaPro

Goethe-Institut Finnland

Det språkutbildningspolitiska nätverket Kieliverkosto

l'Institut français de Finlande

Samfundet Finland-Ryssland

Svenska Nu

Språklärarförbundet i Finland SUKOL rf

13.40-14.25

Huvudtalare 2: Flerspråkighet i språkundervisning, Peppi Taalas, Jyväskylä universitet

14.25-14.45

Kaffepaus

14.45-15.45

Paneldiskussion: Nödvändiga språkkunskaper i arbetslivet och inom fortsatta studier

  • Teppo Koski DI, konsult, TEKO Consulting
  • Marja Rosvall, ambassadråd, ledare av teamet för personalplanering, UM
  • Tanja Juurus, projektchef för utvecklingsprojektet för universitetens antagning av studerande 2022–2025
  • Raine Tiessalo, Yles korrespondent i Frankrike (2001–2012) och korrespondent för Agence-France Presse (AFP) i Finland (2013–2015)
  • Anne Siltanen FL, lektor i gemensamma ämnen (engelska, svenska), Koulutuskeskus Salpaus, Språklärarförbundet i Finland SUKOL rf
15.45-16 Avslutande ord
16-17 Buss (linje 14) till l'Institut français de Finlande
17 Vin och ost vid l'Institut français de Finlande

 

Arrangörer: Utbildningsstyrelsen, nätverket LUKKI, det språkutbildningspolitiska nätverket Kieliverkosto, Helsingin ranskalais- suomalainen koulu, Suomalais-venäläinen koulu, European School of Helsinki, l'Institut français de Finlande, Goethe-Institut, Samfundet Finland-Ryssland, Svenska Nu och Språklärarförbundet i Finland SUKOL.

Registrering