Finansiering för internationalisering

Ansökan är öppen för Nordplus förberedande besök!

Nordplus Vuxenutbildning Nordplus Junior Nordplus Nordens språk
Status
Avslutad
Ansökningstid
7.9.2021 – 1.10.2021 kl 23:59
Ansökningsblankett
Mer information
nina.eskola@oph.fi (Nordplus Junior, Nordplus Nordens Språk)
virpi.keinonen@oph.fi (Nordplus Vuxen)